Back to Top

Veel gestelde vragen

We willen de consumptie door de lokale consument van lokaal geproduceerd voedsel bevorderen. Hiermee willen we een deel van de voedselketen verkorten (hetgeen duurzamer is) en ook producenten die een stap in het verduurzamen van hun producten willen zetten, een steuntje in de rug geven.

We hebben in samenwerking met Brabants Streekgoed een webwinkel ingericht met een uitgebreid assortiment producten, op een duurzamere manier geproduceerd door leveranciers die in een straal van 30 km van Best gevestigd zijn. Mensen kunnen hier online hun bestellingen doen en deze op het afgesproken tijdstip ophalen.

Volkstuinvereniging De Oude Bogten, Heuveleindseweg 15, 5684 NC BEST

Ja, je kunt je bestelling plaatsen tot dinsdagavond 23.30 uur in de streekwinkel van Best Voedsel:

We willen in de lokale omgeving geproduceerd voedsel aanbieden dat op een duurzamere manier geproduceerd wordt. We denken daarbij aan:

 • Lokale geproduceerde groenten
 • Lokaal geproduceerd Fruit
 • Zuivel
 • Honing
 • Vlees
 • Vis

Lokaal betekent voor ons: de gemeente Best en zijn aanpalende gemeentes. Als je het in kilometers wilt uitdrukken: alles binnen een straal van 30 km.

Dat is lastiger want daar kun je heel veel discussie over hebben. Wij kijken bij onze leveranciers of ze in hun bedrijfsvisie rekening houden met natuurbehoud binnen en buiten het bedrijf en aandacht hebben voor landschap, biodiversiteit, dieren en planten. Ook kijken we of leveranciers aantoonbare stappen hebben gezet in de verduurzaming van hun producten en processen.  Ook vinden we dat leveranciers de intentie moeten hebben om samen en in overleg met de omringende gemeenschap aanvullende stappen te zetten in de verduurzaming van hun producten. 

Er is veel discussie over vlees. Vlees is voor velen nog steeds een belangrijk onderdeel van hun voeding. Het is ook onderdeel van de schijf van vijf. Vaak wordt er wel te veel vlees gegeten. Uit berekeningen blijkt dat in een kringlooplandbouw het meest duurzame dieet ongeveer twintig gram dierlijk eiwit per persoon per dag bevat. Het eten van vlees is namelijk ook noodzakelijk voor een aantal processen.

Dieren zetten reststromen en gewassen die wij niet willen of kunnen eten om, in hoogwaardige eiwitrijke voeding voor mensen: melk, eieren, vlees. Diervoer wordt veelal gemaakt van reststromen. Verder grazen runderen en schapen op grasland dat minder of ongeschikt is voor het telen van voedsel. Zoals in Nederland de veenweidegebieden. Mest is een waardevolle bron van organisch materiaal. Daarmee wordt de bodem weer opgeladen en is de cirkel van de lokale kringloop rond. Dit alles maakt dat wij ervoor hebben gekozen ook vlees aan te bieden.

Het liefst zoveel mogelijk. In Best spreken we over ca 13.000 huishoudens. Het zou mooi zijn als het uiteindelijk lukt dat zeker 5% daarvan regelmatig duurzaam en lokaal voedsel gaat bestellen.

We hebben een aparte vereniging opgericht Best Voedsel, met eigen statuten, bestuur en bankrekening.

 De Vereniging Best Voedsel is opgericht in september 2021. In de statuten staan de volgende doelstellingen.

 De vereniging heeft ten doel:

 

 • a.            Het stimuleren van lokaal en duurzaam produceren van voedsel;
 • b.            Het stimuleren van het consumeren van lokaal en duurzaam geproduceerd -­ voedsel;
 • c.            Het daarmede beperken van vervoerskosten en uitstoot naar lucht, bodem en - water en het verliezen aan grondstoffen te minimaliseren;
 • d.            Het bijdragen aan een omslag naar duurzame voedselproductie en landbouwsystemen zowel in onze eigen gemeente als in ons eigen land;
 • e.            Het bijdragen aan de vitaliteit van de lokale gemeenschap;        
 • f.             Het stimuleren van een gezonder en beter leven voor mens en dier door kennisuitwisseling op het gebied van verbouwen en produceren, oogsten, bewaren en bereiden van voedsel en al hetgeen te doen dat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • g.            De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door met haar leden en namens haar leden overeenkomsten te sluiten met toeleverende bedrijven. 
 • h.            De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. 

Wij hopen dat inwoners van Best die dit een goed initiatief vinden, ons willen steunen. Maar los van dit ideële motief denken we ook andere voordelen te bieden. De klant krijgt een puur, vers, lokaal geproduceerd en duurzaam product. Je steunt hiermee ook producenten in de lokale omgeving. We bieden ook gemak. Je kunt de zaken online bestellen en op één punt afhalen. Je hoeft dan niet langs meerdere leveranciers. Als lid van de vereniging kun je meepraten over het beleid van de vereniging.  Tenslotte: je draagt actief bij aan de voedseltransitie én je eigen vitaliteit en die van Bestse gemeenschap.

Verder heeft een lidmaatschap ook praktische voordelen. Je wordt bij activiteiten van de vereniging als eerste geïnformeerd, je krijgt voorrang bij inschrijving/deelname aan de activiteiten en afhankelijk van het type activiteit is deelname voor leden gratis of met ledenkorting.

Het lidmaatschapsgeld is €10,- per jaar. Daarnaast wordt, zeker aan het begin, verwacht dat leden/vrijwilligers helpen om de ‘buurtmarkt’ verder in te richten.  Ook zal per toerbeurt de ‘Buurtmarkt’ bemenst moeten worden Bij die ‘Buurtmarkt’ wordt het bestelde voedsel door de leveranciers geleverd, verdeeld en aan de klanten gegeven.

Dat is een beetje afhankelijk van hoe de huidige bedrijfsvoering van de producent in elkaar zit. In ieder geval krijgt de producent een eerlijke prijs, een aanvullend distributiekanaal en een verhoogde zichtbaarheid. Afhankelijk van hoe de producent het nu geregeld heeft, krijgt de producent mogelijkerwijs een versimpelde logistiek en minder aanloop aan huis.

Nee. Ook als je geen lid bent kunt je gewoon een bestelling plaatsen. We willen de drempel voor iedereen zo laag mogelijk houden en niemand uitsluiten.

Je gaat naar https://best-voedsel.nl/streekwinkels en kiest je producten; met de online kassa reken je direct af. Op vrijdagmiddag tussen 16.00 uur en 19.00 uur kun je dan je bestelling ophalen bij Volkstuinvereniging De Oude Bogten, Heuveleindseweg 15, 5684 NC BEST. Daar staan onze vrijwilligers klaar om je bestelling te overhandigen.

Je kunt tot dinsdagavond 23.30 uur je bestelling plaatsen. Deze wordt dan de vrijdag daarop dagvers geleverd.

Iedere vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur bij Volkstuinvereniging De Oude Bogten, Heuveleindseweg 15, 5684 NC BEST.

Op de eerste plaats willen we zorgen voor een goed en betaalbaar assortiment van mooie producten uit de buurt en dat mensen de streekwinkel gaan vinden. Daarnaast denken we ook aan kookworkshops, rondleidingen bij onze producten, lesmateriaal voor scholen, leuke recepten en nieuw te ontwikkelen diensten in de toekomst.