Leveringsvoorwaarden.

  1. Leden van Best Voedsel kunnen lokaal duurzaam geproduceerde producten bestellen via de Webwinkel van Best Voedsel. Best-Voedsel.nl.
  2. Inloggen op de webwinkel vindt plaats met een door de gebruiker gekozen user-id en wachtwoord. Het lid zegt toe zorgvuldig met zijn wachtwoord om te gaan.
  3. Leden kunnen vanaf zondag 12.00 en woensdag 22.00 producten bestellen.
  4. Bij een bestelling dient direct betaald te worden. Deze betaling vindt plaats via IDEAL. Uitlevering zal pas plaats vinden na betaling
  5. De bestelling kan op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 worden afgehaald bij:

Volkstuinvereniging De Oude Bogten
Heuveleindseweg 15
5684 NC BEST

  1. Bij klachten over de kwaliteit van het product dient de klant contact op te nemen met de leverancier. Gezamenlijk dienen deze te kijken op welke wijze tot een oplossing kan worden gekomen.
  2. Bij klachten over de kwantiteit dient de afnemer contact op te nemen met Best Voedsel. Gezamenlijk dienen deze te kijken op welke wijze tot een oplossing kan worden gekomen.